Gewoon beginnen,

Gebruik Cocktail ...

Ontwikkel een complete bedrijfsapplicatie met XAML  
Deutsch   English

De Happy Hour handleiding

Kom eens binnen in onze "Happy Hour Bar" om kennis te maken met Cocktail. Het gebruik van MVVM, conventies, view-compositie, schermnavigatie, DataRepositiories...  al deze concepten worden op een eenvoudige en systematische wijze uitgelegd. Vanaf een lege solution leert u stap voor stap een volwaardige bedrijfsapplicatie te ontwikkelen.

Eenvoudig starten

Cocktail downloaden, de Tools installeren, en dan gewoon beginnen met de ontwikkeling van een XAML georiënteerde applicatie.

Basis MVVM

U ontwikkelt eerst een eenvoudige  MVVM applicatie  met 1 scherm (View).  Alle code wordt in een  bijbehorende ViewModel gezet in plaats van de code-behind. Dit is MVVM in zijn meest eenvoudige vorm.

Een MVVM Cocktail

Uw transformeert uw eenvoudige  MVVM applicatie naar Cocktail.  Veel handmatige code is niet meer nodig zodra de Coctail conventies worden gebruikt.  Op deze wijze is het heel eenvoudig  MVVM te gebruiken.

Conventies  en diagnose

Door de conventies te gebruiken lijkt MVVM automatisch te werken. Maar wat gebeurt er eigenlijk en wat moet je doen wanneer er iets niet werkt? Hier leer je meer over de conventies en over het gebruik van het Cocktail-eventlog in het Output-Window.  Wanneer je deze informatie goed kunt interpreteren is dat een enorme hulp wanneer je op zoek bent naar een fout.

Data in een ListBox

We beginnen met het maken van een Model met 1 entiteit:  Het voorbeeld: U bestelt een overheerlijke mix aan onze bar. Alle bestellingen verschijnen in een Listbox. De gegevens worden weergegeven door een ItemTemplate en verbonden door conventies, net zoals u eerder in de eenvoudige voorbeeldapplicatie hebt gezien.

Entiteit venster (View)

Nu vervangen we het ItemTemplate door de View klasse van Coctail.  De bestelling (entiteit) van ons drankje gebruiken we als ViewModel.  Wanneer we hieraan een nieuwe conventie toevoegen kan Cocktail het venster (View) automatisch verbinden  met de Entiteit in het Model (ViewModel).  U leert ook dat een ViewModel meerdere vensters (Views) kan hebben.

Communicatie tussen View en ViewModel

Normaal vindt de communicatie tussen View en ViewModel plaats met behulp van Binding. Maar in sommige gevallen kan het zeer ingewikkeld -zelfs onmogelijk-  zijn om bepaalde functionaliteit te realiseren met alleen Binding. Dan is het toepassen van code-behind de enige oplossing, tegen alle adviezen en instructies van sommige MVVM-goeroes in.

Beeldmateriaal en ValueConverters

Vaak bevatten gegevens ook beeldmateriaal en om deze weer te geven met XAML heb je ImageValueconverters nodig.  Het beeldmateriaal is vaak opgeslagen als stream. We laten je zien hoe je met Coctail deze gegevens kan weergeven met behulp van de conventies en de configureerbare ImageValueconverter.

Hoe nu verder?

Check regelmatig deze pagina want binnenkort zijn er nieuwe instructies voor de volgende onderwerpen:
 • Animaties met de ViewStateManager
 • Complexe ComboBoxen
 • Master/Detail vensters
 • Weergeven van dynamische Dialoogvensters
 • Gecontroleerde afhankelijkheid door "dependency injection"
 • Testen van ViewModels
 • Maken van een "Code First" relationeel datamodel
 • Asynchrone datatoegang met een Repository
 • Sequentiële afhandeling van asynchrone processen met behulp van Co-routines
 • Datamanipulatie en persistentie (opslaan van data)
 • Geïsoleerde datatoegangvoor een sandbox omgeving
 • Samenspel tussen meerdere vensters
 • Afsluiten van een venster
 • Communicatie tussen Viewmodels en de EventAggregator